วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551

หยุดราชการวันสงกรานต์วันที่ 12-16 เมษายน


มาเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานกันเถอะศูนย์คอมพิวเตอร์ กศน.บางพลีเปิดรับสมัครนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเรียนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 60 ชั่วโมง ติดต่อไปที่ กศน.บางพลี
โทร.02-3373391 สามารถติดต่อทางศูนย์ได้ทุกวันอาทิตย์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ

กศน.บางพลี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ศูนย์ กศน.บางพลี จ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2551 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 ในระดับชั้น ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, และมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-3373391 ในวันอาทิตย์-วันศุกร์เวลา8.30 - 16.30 น.